Säker förvaring

Backuphantering på pappersdokument är obefintligt. Det papperslösa samhället är inte riktigt här ännu, under tiden ser vi till att förvara dina dokument säkert…


Vi använder oss av europeiska datacenter för lagring och hantering av data. Dessa center arbetar dygnet runt för att säkerställa driften och skyddar från ström och nätverksavbrott samt fysiska intrång. De följer erkänd industristandard för fysiskt och organisatoriskt skydd.

Om du vill ha mer information om hur vi hanterar data och personuppgifter går det bra att kontakta oss på support@docuro.se

Docuro Information