Få kontroll på ostrukturerat material

En stor tidstjuv för företag är när arbetstid läggs på att hitta fysiska dokument i pärmar eller digitala dokument i mappstrukturer…


På alla företag finns det mängder av ostrukturerat material som är svårt att återsöka. Docuro är ett enkelt verktyg för att få grepp om innehåll och möjlighet att söka till exempel namn, adress, personnummer eller liknande.

Docuro Information